Våra tjänster

Matchningstjänster

Matchningstjänster är ett av flera viktiga verktyg inom Arbetsmarknadspolitiska program som används för att stödja arbetssökande i att inkluderas i arbetsmarknaden eller utbildningssystemet på kortaste tid. Samtidigt är våra matchningstjänster ett mycket effektivt verktyg för att lösa arbetsgivarnas rekryteringsbehov.

meeting, brainstorming, business-594091.jpg
tablet, searching, woman-5998019.jpg

Omställning

Vi på Jobb & tillväxtcenter Sweden är specialister på att hjälpa dig som står inför en förändring i arbetslivet. Vi börjar en kartläggning som innefattar både den privata och arbetsrelaterade situationen. Vi fokuserar på att presentera våra deltagare till lokala företag. Problemet för företag är i dag många gånger att hitta rätt kompetens. Genom vår Inhouse Academy påskyndar vi rekryteringsprocessen för de lokala företagen på ett effektivt sätt. Vi tittar även på olika utbildningsmöjligheter för deltagarna.

Handledning för professionell utveckling

Jobb & Tillväxtcenter har gedigen erfarenhet av att stödja ledare i sin professionella utveckling. Våra erfarna rådgivare hjälper dig att skaffa nya perspektiv, tackla utmanande situationer, och ta nästa kliv in i rollen som ledare. Precis som en personlig tränare på gymmet utgår din rådgivare från dina förutsättningar och mål för att ge bättre effekt av din träning.

male, portrait, people-3275303.jpg