Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter på jobbtillvaxtcenter.se

Den 25:e maj 2018 infördes EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. För att kunna stödja funktioner som möjliggör interaktiva formulär behöver vi samla in och behandla personuppgifter. Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Som användare samlar vi in dina kontaktuppgifter, däribland namn, e-postadress, och telefonnummer. Vi samlar in dessa personuppgifter när du uppger dig själv som intresserad i våra tjänster genom ett formulär. Dessa uppgifter använder vi för att hålla kontakt och boka möten, och fullgöra avtal. 

Dina personuppgifter behandlar vi med respekt för din personliga integritet och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla, och kommunicera känslig information, exempelvis med hjälp av krypterad kommunication och bindande sekretessavtal.

Vi sparar personuppgifter så länge det anses finnas ett syfte för behandlingen. Vill du återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på ordinarie e-postadress. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan erbjuda våra tjänster till dig. På begäran av myndighetsbeslut kan vi vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till polisen eller arbetsförmedlingen.