Omställning

Rådgivning till uppsagda

Med rådgivning till uppsagda syftar vi till att uppsagda personer ska hitta ett nytt arbete, påbörja studier eller starta eget. Stödet ska stärka kundens ställning på arbetsmarknaden. Våra rådgivare och medarbetare har lång erfarenhet och är experter på arbetslivsfrågor och att möta människor i förändring. Vi finns till för att stötta, coacha och utmana de uppsagda att hitta den bästa vägen framåt för just dem.

Outplacement

Outplacement är en tjänst där man får hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade och ansvarsfulla former vilket både arbetsgivare och den anställde vinner på. Den anställde får rådgivning och coaching för att snabbare nå ett nytt jobb och ni som arbetsgivare kan gå vidare men samtidigt visa att ni tar hand om era anställda. Vårt program syftar till att identifiera kundens intressen, kunskaper och kompetenser och därefter vägleda denne i sin fortsatta karriär. Detta kan leda till beslut om att validera kundens förvärvade kunskaper och informella utbildning samt att påbörja utbildning. Vägledningen kan också innehålla rådgivning och stöd till kunden att söka nytt arbete eller starta eget.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi arbetar alltid efter en grundad metodik och samverkar med alla berörda parter för att uppnå en snabb, aktiv och effektiv rehabilitering. Jobb & Tillväxtcenter Sweden arbetar individanpassat för att skapa en hållbar lösning samtidigt som vi arbetar vägledande, motiverande och stödjande för att finna en väg tillbaka till arbete hos nuvarande eller ny arbetsgivare.

Vårt arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram innehåller:

  • Främjande och förebyggande rehabilitering.
  • Utredande rehabilitering.
  • Rehabilitering för organisation och ledning.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster