Handledning för professionell utveckling

Chefsutveckling

Under våra chefsutbildningar bygger du upp kunskaper om måluppfyllelse och strategiskt tänkande. Du lär dig även att kunna ta snabba beslut och visa handlingskraft i alla de vardagsdilemman som uppkommer. Chefsrollen innebär att man kan behöva vara både en coachande ledare och en gränssättande chef. Man ska både stödja och uppmuntra sin grupp samtidigt som man ska utmana medarbetarna och få dem att arbeta mot organisationens mål.

Chefscoachning

Chefscoachning är en kraftfull process där du som chef utmanas att bli medveten om vad och vart du vill och vad du behöver göra för att nå dina mål. Chefscoachningen är lösningsfokuserad och resultatorienterad och bygger på ett samspel mellan dig som chef och mig som coach. Varje coachprocess skräddarsys efter dig och dina behov.

Chefsstöd och vägledning

Att vara chef ställer stora krav på dig – både som ledare och som individ. Vi identifierar och stärker din potential att axla din roll som chef. Så att du vågar – och växer – med uppgiften och utmaningen att leda andra i en grupp. Vi gör en EQ-analys som start på en personlig utvecklingsplan mot nya mål.